Begrippen zonnepanelen






CO2 -emissie

CO2 versterkt het broeikaseffect en daardoor de opwarming van de aarde. Elke besparing van 1 kWh levert een vermindering van de
CO2 -emissie (uitstoot) van 0,57 kg op. Een PV paneel van 250Wp bespaart ca. 125 kg CO2 per jaar, hiervoor moeten ca. 8 bomen groeien.

Dunne-film zonnecellen

Deze worden gemaakt m.b.v. opdamp-technieken. Er is geen kristalstructuur. Deze soort is aanmerkelijk goedkoper, maar levert veel minder elektriciteit op/m2. Met nieuwe materialen en nieuwe technieken kunnen fabrikanten nu panelen leveren die een opbrengst realiseren van 125Wp/m2 = 12,5% (zie Avancis) en betaalbaar zijn. De opbrengst per Wp is hoger dan kristallijne panelen (+/- 137kWh/m2).

Grid

Een "grid" is het elektranetwerk (lichtnet). Met on-grid wordt bedoeld dat de installatie aangesloten is op het lichtnet. Off-grid installaties leveren hun energie meestal aan een systeem met accu's.

Groene leningen

Een aantal banken heeft zich gespecialiseerd in het verschaffen van speciale Groene Leningen voor de installatie van duurzame energieproductie, zoals zonnepanelen en windturbines. Zij werken bijv. met een vast rentetarief gedurende 15 jaar. Kijk bijv. bij Greenloans.

Hybrid Power Zonnepaneel

Dit is een zonnepaneel dat zowel elektriciteit als warm water levert. Middels leidingen in het paneel wordt het water opgewarmd. Gelijktijdig zorgt dit voor afkoeling van het PV-paneel wat de opbrengst van dit paneel weer vergroot. Wordt in Nederland weinig toegepast, dit is meer iets voor zuidelijke landen.

Inverters (omvormers)

Een inverter functioneert als schakel tussen de zonnepanelen en het lichtnet (of accu's). Het zorgt dat de juiste spanning (230 volt) aan het energienet (of de accu's) geleverd wordt. Goede inverters zorgen ervoor dat dit optimaal gebeurt en dat daardoor het rendement van de totale installatie maximaal is. Elke opstelling van zonnepanelen vormt dan ook een vaste combinatie met een inverter. Micro-omvormers worden parallel aan 1, 2 of 4 panelen gekoppeld, waardoor er geen nadelige gevolgen ontstaan, zoals bij serie omvormers. Zie APS

Maximaal aanbevolen vermogen (W) aangesloten PV installatie

Elk type inverter heeft een maximaal vermogen (Wp) van de aangesloten installatie. Bij een optimale selectie past de inverter die de maximale opbrengst realiseert, tegen de laagst mogelijke prijs. Een inverter die een paar kWh meer realiseert, maar een stuk duurder is, betaalt zichzelf zelden of nooit terug.

Maximale aantal aangesloten PV stringen

Afhankelijk van het type inverter kunnen er een of meerdere strings (een serie zonnepanelen) aangesloten worden. Wanneer er sprake is van schaduw of een deel van de panelen staat onder een andere hoek, dan kunt u niet volstaan met een standaard inverter.
Een micro-inverter heeft max. 1, 2 of 4 panelen. Er kunnen meerdere micro-inverters achter elkaar worden aangesloten.

Maximum Power Point Tracker (MPPT)

Dit is het punt waarop de panelen een maximaal product van spanning en stroom leveren. Dit is van belang wanneer u op 2 of meer verschillende daken zonnepanelen monteert. U heeft dan een inverter nodig die voor ieder dak(deel) een eigen MPPT heeft. Met APS heeft ieder paneel een eigen MPPT zie: APS

Monokristallijn zonnecellen

Deze zonnecellen worden gemaakt uit 1 siliciumplak (monokristal) die uit 1 silicium kristal wordt gezaagd.

Outdoor / indoor

Afhankelijk van o.a. de stof en waterdichtheid van apparatuur, kan een inverter ook buiten worden geplaatst.

Opbrengst

De opbrengst is afhankelijk van:

  • Oriëntatie t.o.v. de zon (bij voorkeur tussen west en oost).
  • Hoek t.o.v. horizon (bij voorkeur tussen 5 en 55°, ideaal is 35°)
  • Temperatuur (hoe kouder hoe beter)
  • Specificaties van het paneel (huidige panelen leveren +/- 150-200 Wp per m²)
  • Specificaties van de omvormer (huidige omvormers leveren 95-98% rendement)

In Nederland levert een paneel van b.v. 260Wp onder ideale omstandigheden +/- 235kWh per jaar.

Poly (of multi) kristallijn zonnecellen

Deze zonnecellen worden gegoten, waarbij tijdens het stollingsproces verschillende kristalgebieden ontstaan.

Postcoderoos

U ontvangt een korting op uw elektrarekening:

  • U bent lid van een VvE of Coöperatie,
  • Deze VvE of coöperatie bevindt zich in uw postcode (cijfers)
  • Deze VvE of coöperatie produceert duurzame stroom,
  • Deze VvE of coöperatie ontvangt een vergoeding/kWh
  • U heeft een goedkeuring van de belasting.

Productiemeter elektriciteit

Voor het verkrijgen van subsidie van de overheid (SDE) is de plaatsing van een productiemeter van uw zonnepanelen installatie noodzakelijk. Deze wordt door de netbeheerder geplaatst. De SDE subsidie is in 2010 afgeschaft. Ook voor de postcoderoosregeling is een aparte meter nodig.

PV panelen

PhotoVoltaische = zonnepanelen.

SDE subsidie

De SDE subsidie garandeerde gedurende 15 jaar een vaste minimale opbrengst per opgewekte kWh. De vermeden of teruggeleverde energiekosten aan het energiebedrijf zijn hier reeds in mee genomen. Deze subsidie is in 2014 vervangen door SDE+ en nog uitsluitend voor installaties >15kWp. Zie: Subsidie.

Standaard Test Condities

De opbrengst van een zonnepaneel wordt bepaald door onder gestandaardiseerde condities te testen. Er wordt uitgegaan van een zonne-energie van 1000 W/m2 en een temperatuur van 25°C van het zonnepaneel.

Temperatuur zonnepaneel

Hogere temperaturen zorgen voor een lagere elektriciteitsopbrengst, hoe kouder hoe beter.

Teruglevermeter electriciteit

Deze digitale meter registreert het aantal kWh's dat u terug levert aan het elektriciteitsbedrijf. Bij de meeste oudere installaties met draaischijf draait de (analoge) energiemeter achteruit en is zo'n teruglevermeter niet nodig.

Tracking systeem zonnepanelen

Een zonnepaneel haalt het meeste rendement als het paneel continue gericht staat op de zon. Normaal gesproken staan de panelen in een vaste opstelling op de zon gericht onder een hoek van bij voorkeur
36 °. Bij de toepassing van een "Tracking Systeem" wordt de zon steeds gevolgd en verandert de stand van de panelen automatisch.  

Wattpiek (Wp)

Het vermogen (Wattpiek, Wp) bepaalt hoeveel elektriciteit een zonnepaneel kan opwekken. Hoe hoger deze waarde (per m2) is, hoe groter de electriciteitsopbrengst.

Windsnelheden omrekenen

1m/sec=3,6km/uur 10Mijl/uur=4,47m/sec 5 Beaufort=9,34m/sec

Zonnecel

In een zonnecel vindt onder invloed van licht een fotovoltaïsche omzetting plaats. Hierbij wordt zonlicht in elektriciteit omgezet. De zonnecellen bestaan uit halfgeleider materialen, zoals silicium. Onder invloed van licht worden negatief geladen elektronen vrijgemaakt die zich verplaatsen en positief geladen "gaten" overlaten. Er vindt een scheiding plaats waardoor een zijde met positieve spanning en een zijde met negatieve spanning ontstaat. Verbindt men deze 2 zijden, dan loopt er een elektrische stroom (gelijkstroom). Een omvormer zet deze om in een wisselstroom (van het elektriciteitsnet).

Zonnecollector

Hiermee wordt door zonnewarmte warm water gemaakt in de collector.

Zonnepaneel

Een zonnepaneel zet zonlicht om naar elektrische energie. Bij gewoon daglicht werkt het paneel al. Een zonnepaneel bestaat uit meerdere in serie en parallel geschakelde zonnecellen.Een zonnepaneel zet zonlicht om naar elektrische energie. Bij gewoon daglicht werkt het paneel al. Een zonnepaneel bestaat uit meerdere in serie en parallel geschakelde zonnecellen.